Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti PRIVATEX – PYRO s.r.o.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Prijímateľ

Názov:                                  PRIVATEX-PYRO s.r.o.
Sídlo:                                    PŠS Lieskovec 1453, 018 41 Dubnica nad Váhom

Opis a cieľ projektu:    Strategickým cieľom projektu je zvýšenie  konkurencieschopnosti spoločnosti

                                       prostredníctvom obstarania  nových technológií  potrebných  pre  implementáciu inteligentných          

                                       riešení  a vytvorenie  inteligentne  riadených , vzájomne  prepojených  autonómnych systémov

Výška finančného príspevku:       196 125,00 EUR

 Miesto realizácie projektu:          Dubnica nad Váhom

Náhľad na informáciu:

 Eurofondy.web

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eurofondy.sk

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ďalších informácií, nás neváhajte kontaktovať.