VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Zadávateľ zákazky: PRIVATEX-PYRO s.r.o.;

Názov zákazky: Technológie na výrobu pyrotechniky;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky sú technológie na výrobu pyrotechniky podľa požadovanej technickej špecifikácie.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/405-47ce39874c/ .

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.12.2020, 10:00 hod.

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk : Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_ver.2

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ďalších informácií, nás neváhajte kontaktovať.