Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov:
FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

News

Oznam pre spotrebiteľov


Na základe kontroly Českej obchodnej inšpekcie bol výrobok Petarda DRAGON BOOM,  typ "PP038D/B CE 1395, Reg.: 1395-F3-0284/2013, Rok výroby: 2015, EAN: 8 595124 306135" zaradený medzi nebezpečné výrobky z dôvodu vyššej hladiny hluku.

Oznamujeme, že v našej predajni bol vyššie uvedený výrobok v predaji. Spotrebiteľ môže tento nebezpečný výrobok vrátiť na predajni a bude mu vrátená kúpna cena výrobku.

Dátum:  24.08.2017                      

 

                                                                                                                                                                                                PRIVATEX-PYRO s.r.o.

Ing. Ľubomír Masár - konateľ