Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov:
FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

News


We are looking for experienced manager in a sphere of foreign trade logistics.

What we are asking for:
                       - proper education
                       - knowledge of English language in advanced level
                       - knowledge of German language is welcomed
                       - computer skills in advanced level
                       - driving license: B
                       - flexibility and interest in job provided (fireworks and pyrotechnics)


What can we offer you:
                    - work for well-known reputable company
                    - reasonable salary condition
                    - attractive work
                    - business trips abroad
                    - increasing of qualification